Aarhusianske Patientjournaler 1918

Hvem var de?

Den Spanske Syges ankomst til Aarhus i starten af juni 1918 medførte næste selvsagt, at byens tre Sygehuse blev nærmest oversvømmet af patienter med influenza. Hvor mange der præcis blev indlagt influeza og hviken praksis, der blev etableret for henholdvis håndtereing og forsøg på behandling kendes ikke. Hvilket gør patientjournalerne ikke desto mindre vigtige.

Men patientjournalerne er også afgørende af andre grunde. Hvoraf den vigtigste er, at vi via journalerne kan få oplyst navn, adresse, alder, erhverv m.m. på de mange århusiansdre, der blev indlagt med Spanske Syge og som overlevede. Hvilket trods alt var de fleste. Hvem var de og hvad de eventuel tilfælldes

I dette projekt arbejdes der derfor på at transskibere og publicere de århusianske patientjournaler 1918-1920. Projektet er sammen med indtastningen af de Aarhusianske Skoleindskrivningsprotokoller en vigtig del af kortlægningen af den Spanske Syges sociale og geografiske rute gennem Aarhus fra 1918 til 1920.

Kontakt

Søren Poder
Aarhus Stadsarkiv
skp@basecrowd.dk

Aarhus Amtssygehus

Aarhus Kommunehospital

Marselisborg